< น้ำพระทัยหยาดรินฤาสิ้นสาย น้ำตาราษฎร์ร่วงรายฤาสิ้นสูญ พระขวัญฟ้าจากพรากไปให้อาดูร เคยเกื้อกูลโอบอุ้มคุ้มผองชน ต่อแต่นี้ไม่มีพ่ออีกแล้ว ดังดวงแก้วลาลับดับเวหน ทั้งแผ่นดินเศร้าวิโยคโศกมืดมน น้อมกุศลเสด็จสวรรค์นิรันดร์กาล .......
== ข้อมูลการดำเนินงาน ==
LOADING.....


== สาส์นจากนายกฯ ==== อบต. เพื่อนบ้าน ==

ข่าวสารตลาดแรงงาน